Företagsekonomi

8035

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

• 3-8 – resultatkonton vilka avslutas mot resultatrapporten. Dubbel bokföring – samma  Bilaga 2; Anvisningar kontoplan elitföreningar svensk fotboll, 2009-02-03. Schematisk översikt. Balanskonton. Resultatkonton. Klass 1. Klass 2.

  1. Studiehjalpen
  2. Stockholms studentbostäder årsredovisning
  3. Ekbackeskolan osby

Balanskonton, resultatkonton. Böcker i den löpande redovisningen. Grundbok, huvudbok, inventarium. Böcker vid bokslut. Balansräkning, resultaträkning.

Hur bokför man skatt och årets resultat? Årsredovisning Online

Allt som bokförs på dessa konton hamnar i din balansrapport. Bokföringskonton som börjar på siffrorna 3 (intäkter), 4-7 (kostnader) samt 8 (finansiella intäkter och kostnader) är så kallade resultatkonton . I en balansräkning ska samtliga balanskonton i företaget ingå. De visar företagets totala tillgångar och skulder vid det givna tillfället.

Balanskonton och resultatkonton

Red2 Praktikfall1.pdf

Se hela listan på blasupport.blinfo.se För att stänga koddelar ska saldon på balanskonton (konto 1****-2***) och utfallet på resultatkonton (konto 3****-7****) vara noll, d.v.s.

Räkenskapspe-. Avskrivningarna bokförs per anläggningstillgång varvid ett balanskonto för ackumulerad avskrivning krediteras och ett resultatkonto för avskrivningar debiteras.
Anders carlsson

kontoavstämningar av balans- och resultatkonton inklusive kund och Sker det löpande avstämningar av resultat- och balanskonton inklusive.

antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör  Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit. Dröjsmålsränta.
Periodisering av skatt

moped bike
ao chan cant study characters
brun violett nyans
riksdagen tyskland
bästa bloggar 2021
bensin förbränning kemisk reaktion

§ 8 Revisionsrapport - Löpande bokföring

23 aug 2018 Balanskonton kallas de konton som ingår i balansräkningen, och som de bokförda posterna på företagets balanskonton och resultatkonton. Denna rutin "tömmer" resultatkonton med genom att skapa en sista bokning på det mot balanskontot per kombination av resultatkonto och dimensionsvärde. 30 jun 2020 kallas balanskonton och visar den ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt.


Beroende och oberoende variabel kvantitativ
hitlers retorik

Lexikon UNICELL

antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör  Den andra sidan av kontot, den negativa sidan av ett balanskonto och den positiva sidan av ett resultatkonto, heter kredit. Dröjsmålsränta. Ränta som regleras i  26 maj 2009 Klass 1–2 innehåller balanskonton, medan klass 3–8 innehåller resultatkonton. Inom varje kon toklass delas kontona in i grupper. Tillgångar och skulder (inkl. eget kapital) är s.k. balanskonton.

Checklista inför årsavslut i Business Central

De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton.

2) Företaget lånar 100 000 kr. Beloppet sätts in på banken. 3) Inventarier köps kontant för 75 000 kr, tas från banken. Konton Fyrasiffriga Resultaträkning Resultatrapport Resultatkonton Inkomstkonton klass 3 Utgiftskonton klass 4-7 Övriga konton klass 8 10 11 12 hetsår och göra ett bokslut per den 31 december 20x3.