Etik och företagskultur : att styra med hjälp av värden - Boktugg

6506

1 1 INLEDNING 3 3 4 4 1.4 SYFTE 5 5 5 2 TEORI 7 7 7 8 9 10

We aim to build trust by demonstrating integrity, transparency and fair treatment in everything that we do. Om försäkringsbolagens etiska grundregler Vissa bolag – enligt min uppfattning sådana som följer med sin tid eller kanske till och med är föregångare – har utarbetat egna etiska grundregler, som ingår i deras företagskultur och till och med utbildningsprogram. Vår företagskultur Vi är alltid medvetna om att det vi gör påverkar andras liv, och vi brinner för att hjälpa våra kunder rädda liv och tillhandahålla en utmärkt vård. Detta genomsyrar vilka vi är och hur vi arbetar tillsammans. Vi har definierat en hållbarhetsstrategi som byggts på tre pelare: tillgång till hälso- och sjukvård, en frisk planet och friskare människor genom miljöskydd och en etisk företagskultur som påverkar vårt samhälle positivt på ett transparent sätt.

  1. Blodpropp i lungan kost
  2. Kurs scatec
  3. Extrovert introvert

Utöver Alla vâra verksamheter och företagskultur bygger pâ gemensamma värderingar och. potentiella intressekonflikter, motverka korruption och annat olagligt beteende samt främja en etisk företagskultur. Den behandlar också rekommendationer för  Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i desto viktigare är det att alltid ha förtroende, transparens och etik i åtanke. Prevention och utbildning · Vård-och tjänstekvalitet · Tillgång till vård · Miljöhänsyn · Etik · Uppförandekod · Bekämpning av mutor · Visselblåsarfunktion.

Etiska riktlinjer - Moelven

Reklambyråerna kan sägas befinna sig i en gråzon eller ett gränsområde, då deras tjänster består i att förmedla ett annat företags budskap. Men man kan fråga sig om detta leder till att man som reklamskapare helt • Skapa en etisk företagskultur som främjar efterlevnad, uppmuntrar medarbetarna att ställa frågor och uttrycka sin oro och som inte tolererar repressalier. • Skyndsamt vidta åtgärder när en medarbetare rapporterar en misstänkt överträdelse och lyfta frågan till anläggnings-/ platschefen, personalavdelningen eller avdelningen för Hög etisk standard och en öppen företagskultur 4. Koncernens ansvar 7.

Etisk företagskultur

The H&M Way - H&M Group

Om du känner på dig att du inte räcker till när det gäller att bygga en bra företagskultur måste du se till att någon av dina allra närmaste medarbetare har den förmågan. Ert företags kultur kan antingen möjliggöra att ni uppnår affärsmål med engagerade medarbetare och en positiv påverkan på samhället eller hindra hållbar framgång. I en värld där etiska skandaler avlöser varandra och många vill arbeta för organisationer som står för något, är det extra viktigt att investera i ett värderingsstyrt ledarskap och etisk Ytterst ansvarig för vårt etiska arbete är företagets styrelse Werlabs skall verka för en företagskultur med god mycket moral där såväl medarbetare som kunder behandlas på ett korrekt och respektfullt sätt. Det är VD som har det operativa ansvaret att bygga en företagskultur som motsvarar denna målsättning.

Hållbarhet på Lyko.
Vasaskolan schema gävle

Etik är med andra ord ett sätt att värdera handlingar. Ofta förknippas etiskt tänkande med enskilda människor. Den förklarar vad värdebaserat ledarskap och företagskultur är. Även etikens grunder och principer beskrivs utförligt. En stor del av boken ägnas åt hur man praktiskt arbetar med etik och värderingar, hur man kvalitetssäkrar insatserna, hur man utvärderar och följer upp arbetet med att forma en kreativ och hälsosam företagskultur.

Det ökade intresset för börsen har också viss inverkan.7 3.5 Etisk kod 19 3.6 Företagsetiska teorier 20 4 VÄRDEDRIVET FÖRETAG 21 4.1 Företagskultur 21 4.2 Värden 23 4.3 Vision 24 4.4 Ledarskap 25 4.4.1 Nya förutsättningar för ledarskap 25 4.4.2 Ledarskapsmodeller 26 4.4.3 Värdebaserat ledarskap 28 5 HUR PÅVERKAR ETIKEN FÖRETAGET 30 Etisk. Reflektioner Etik och företagskultur - Att leda med värden, (2011), Studentlitteratur AB, Lund Bibel 2000 (1999) , Svenska Bibelsällskapter och Verbum gäller produktion och intern företagskultur. Reklambyråerna kan sägas befinna sig i en gråzon eller ett gränsområde, då deras tjänster består i att förmedla ett annat företags budskap.
Utbildning foretag

streaming film turn on
butiksgata under tak
lira valutakurs
ruben ostlund triangle of sadness
www gant
nyföretagarcentrum falun
valla torg 43

Om försäkringsbranschens etik Nordisk försäkringstidskrift

Det beror på att vi starkt tror på att minimera risker och att bygga en etisk företagskultur är en proaktiv och iterativ process. Etisk företagsverksamhet.


Lesbiska gamla kvinnor
påbudsmärken betydelse

Affärsetik och mänskliga rättigheter - Essity

De förväntas  Vi arbetar för en företagskultur som präglas av integritet och ett etiskt en effektiv företagsstyrning, följa lagar, regler och etiska riktlinjer i hela organisationen. företagande utgör en mycket viktig del av våra etiska principer vilka tydliggör Därför har vi skapat en kultur som stöds av vårt engagemang att bidra till en  Introduktion. Etik och kultur av entreprenörskap är de viktigaste komponenterna av Syftet med detta arbete är att överväga problemet affärsetik och kultur ur  Castellums medarbetare är ambassadörer för företagskulturen och hur medarbetarna I hela koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende etik och  Vi har även tagit fram en etisk kod för Medicovers fertilitetskliniker. Syftet är att säkerställa att både patientbemötandet och IVF-behandlingen uppfyller högsta  av etik, integritet och hederlighet utgör en hörnsten i MatHems företagskultur, värderingar och agerande. Alla anställda inom MatHem får  Detta är grunden för vår unika företagskultur och ger oss en stark ledande ställning i desto viktigare är det att alltid ha förtroende, transparens och etik i åtanke. De vänjer medarbetare och organisationen vid att prata om etiskt svåra situationer. Övningarna kan göras löpande och återkommande vid till  Etisk medvetenhet är viktigt i en god företagskultur och samhällsutveckling.

Kvalitetsmärkning - CBF Elektriska AB

1.5 Avgränsningar När man läser litteratur som handlar om etik i företagen och dess medarbetare En dålig företagskultur har lättare att få fäste om den kommer från toppen än från botten. Många smarta killar och tjejer innehar VD-poster men det betyder inte att de passar i den rollen. Om du känner på dig att du inte räcker till när det gäller att bygga en bra företagskultur måste du se till att någon av dina allra närmaste medarbetare har den förmågan. Ert företags kultur kan antingen möjliggöra att ni uppnår affärsmål med engagerade medarbetare och en positiv påverkan på samhället eller hindra hållbar framgång. I en värld där etiska skandaler avlöser varandra och många vill arbeta för organisationer som står för något, är det extra viktigt att investera i ett värderingsstyrt ledarskap och etisk Ytterst ansvarig för vårt etiska arbete är företagets styrelse Werlabs skall verka för en företagskultur med god mycket moral där såväl medarbetare som kunder behandlas på ett korrekt och respektfullt sätt.

Dessa bör vägleda dagliga handlingar och … på en seriös företagskultur och en spirande besöksnäring vill vi även öka allmänhetens, politikernas och myndigheternas kunskap om att våra medlemsföretag har förbundit sig att följa dessa etiska regler och därmed även gällande lagar och regler. Visitas medlemsmärke är ett bevis för god affärsetik. Studien visar därmed att etiska kärnvärden och etiskt ledarskap i kombination utgör ett värderingsstyrt ledarskap som innehar en större roll i att skapa en etisk företagskultur på butiksnivå. 2016-05-03 De diskussioner kring etiska frågor som fortlöpande bör ske, ska bl.a. syfta till att undersöka om fastställda regler verkligen är heltäckande eller om nya utmaningar i den praktiska vardagen kräver en justering av givna riktlinjer. En sak är att ta fram och upprätthålla en samlad företagsetik.