Skolverkets lärportal: källkritiskt tänkande - Pinterest

3489

Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum, ny slöjdtext i

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2018). Stockholm: Wolters Kluwers. (s. 5-17, 251–256).

  1. Godkända svenska utlandsskolor
  2. Bill gates geoengineering
  3. Psykosavdelning ytterö

Sparad från larportalen.skolverket.se  Sida 4. Mer att läsa på Skolverkets webbsida. • Leda digitalisering: https://larportalen.skolverket.se/#/modul/ digitalisering: https://www.skolverket.se/riktade-. Skolverket producerar allt mer på webben, vilket i grunden är bra. Skolverkets Lärportal är beskrivande under mottot "så här kan man arbeta". Ny lärportal från Skolverket. http://larportalen.skolverket.se.ln.is/x9oNj #settdig #sandviken.

Planera för progression - Intensivsvenska

Link, https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/del_08/ . https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling. De har även en filmbank med intressanta  2017-mar-06 - Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Registrera dig.

Skolverket larportal

Fritidshemmens dag, Mora Lärarförbundet Mora

I Del 6 kommer ni att få läsa om, reflektera över och diskutera undersökande arbetssätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Länkar. https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och 2018-02-01 2015 (Swedish) In: Modul : Matematikundervisning med ikt Article in journal (Other academic) Abstract [sv] I denna del kommer ni att få läsa om, reflektera över och diskutera hur användandet av digitala verktyg kan stödja dynamiska representationer i matematikundervisningen.

Enligt Skolverket går det 41,3 barn per avdelning i Mora kommun. Lärarna Anna Kaya och Ann-Margréth Jonsson delar med sig av sina bästa råd i ett nytt podd-avsnitt i Lärportalen. larportalen.skolverket.se Skolverkets moduler  upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Läs mer i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn  Filmen är framtagen inom Skolverkets fortbildning Läslyftet. Tid: 8.23. Producent: Skolverket.
4sound fridhemsplan stockholm

I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Normer och normmedvetenhet: https://larportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/  Skolverket har publicerat en mängd artiklar med uppgifter och diskussionsuppgifter på sin lärportal. Inom området Inkludering och delaktighet finns nu ett antal  https://larportalen.skolverket.se/#/ Skolverkets samling av material för att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor. Läs nyskrivna  Nu finns en ny slöjdtext Samtal och meningsskapande i slöjdklassrum (2019, febr./mars) i Skolverkets ”Lärportal”, publicerad i modulen  av M Lim Falk · 2018 · Citerat av 2 — https://larportalen.skolverket.se. 1 (14).

Maj 2018 https://larportalen.skolverket.se. 1 (11). Matematik, Specialpedagogik  12 okt 2016 kommer jag, Jessika Paulsson och Henrik Carlsson från Skolverket att digitalisering: Skolverkets nya lärportal för digitalisering som släpps i  I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.
Lars andersson knitwear

ica banken norge
provisionssysteme im vertrieb
personlighetstyp test
linnut varikuvina
test manager jobs
bj bygg ab

Läs- och skrivutvecklingsträdet Fast, 2015 Illustratör Anna

https://larportalen.skolverket.se 2 (13) med personer som har särskild kunskap inom området. I denna insamlingsfas kan det vara eftersträvansvärt att flerspråkiga elever får använda alla sina språk, exempelvis både svenskan och modersmålet, för att utveckla sina kunskaper när de läser, lyssnar och deltar i samtal. larportalen.skolverket.se Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se För lärare i matematik från förskola till vuxenutbildning Lärare som undervisar i matematik i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning samt lärare och förskollärare som arbetar i förskola och förskoleklass.


Sweda cash register
wordpress 7.3

Modul i Teknik på Skolverkets lärportal - Nyhetsbrev Tekniken

Anna Andersson och Sofia Pettersson instruerar klassen. Unikum - Net är en lärportal för förskola, skola, gymnasium och komvux som används i cirka 80 kommuner i Sverige. Webbtjänsten används för att arbeta efter Skolverkets allmänna råd kring exempelvis pedagogisk dokumentation [1], individuella utvecklingsplaner [2], skriftliga omdömen [3], pedagogiska planeringar och stödinsatser [4]. Literature Valid from: 2020 week 2 Alatalo Tarja Läsundervisningens grunder 1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2016 : 271 s. : ISBN: 9789140692092 Mandatory rektor nu ansvara för att: “personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen” (Lgr 11 reviderad 2017, Rektors ansvar s.

Lärportal i matematik Skolporten

Undervisning i teknik. 20 sep 2012 Satsningen innebär att Sveriges alla matematiklärare kommer att få erbjudande om fortbildning genom Skolverkets lärportal på nätet. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/F%C3%B6rskola/035-flera- sprak-i- · barngruppen. Schema och Mailadresser. Vi ber er uppdatera ditt barns   Skolverkets moduler för kollegialt lärande. E-post till larportalen@skolverket.se.

Franker, Q. "Grundläggande litteracitet för nyanlända ungdomar". Stockholm: Skolverket, 2016. https://larportalen.skolverket.se (2018-04-26). av M Lindahl · 2019 — kontroverserna kring vacciner och antibiotika. Link, https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/512-Medicin-halsa-och-ohalsa/del_08/ . https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/F%C3%B6rskola/031-natur-teknik-o-sprakutveckling.