Ostindiska kompaniet Historia SO-rummet

5323

Riksarkivet - Många av de internationella arkivspår som finns i

I Göteborgs universitetsbibliotek hittar du ännu fler dokument från det svenska ostindiska kompaniet. Ostindiska kompaniet; Ostindiska kompaniet. Sök Använd sökord som förekommer i titel eller beskrivning, t ex "rulla" eller "skeppet Hoppet". Fullständigt skeppets resa som en tid av väntan, lika tom som den yta det färdas över. Det Svenska Ostindiska Kompaniets skepp utgör ett tydligt exempel på svenska globala och maritima kontakter under 1700-talet. Kompaniet skickade ut 132 skepp, de flesta av dem till Kanton. En sådan resa tog i 1.

  1. Hur raknas karensavdrag
  2. Ar afte smittsamt
  3. Villans glas ängelholm öppettider
  4. Zalando jobb sverige
  5. Liljekvists bilverkstad
  6. Visit gamla uppsala
  7. Moms in prayer training channel
  8. Sok arbete i sverige
  9. Shakespeare wrote drama
  10. Hur moderna organisationer fungerar adlibris

Det Svenska Ostindiska Kompaniets skepp utgör ett tydligt exempel på svenska globala och maritima kontakter under 1700-talet. Kompaniet skickade ut 132 skepp, de flesta av dem till Kanton. En sådan resa tog i Totalt hade Ostindiska Kompaniet 37 skepp under sin existens. 8 skepp förliste, Suecia (1740), Götheborg (1745), Stockholm (1745), Drottningen av Swerige (1745), Prins Friederic Adolph (1761), Götheborg II (1796), Drottning Sophia Magdalena (1801) och Drottningen (1803). Till amiralitetet överläts helt säkert två fartyg, Lovisa Ulrica och Wasa. 2 sänktes helt säkert, Gustaf III och AKTIEBOLAGET SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET Mycket av denna mystik härrör från det mycket framgångsrika Ostindiska Comagniet som drog hem avsevärda vinster till sina ägare, från det att det första skeppet FREDRIC REX SUECIE lämnade Göteborg 1731, Europeiska kompanier När det svenska ostindiska kompaniet (SOIC) bildades 1731 var det det sist grundade kompaniet i Europa.

Antika Tryck & Ritningar Skeppsbrott av en engelsk Brittiska

5 Kontrakt och instruktion i original för huvudparticipanterna i Ostind. kompaniet 1750 (orginal), promemorior, koncept, kontrakt, avtal m.fl. spridda handl. 1742-1783, förteckning över subskriptionssummor i de förolyckade skeppen "Drottningen av Sverige" och "Stockholm" 1745 samt berättelse om bengaliska handeln av Christ.

Ostindiska kompaniet skepp

H.M. Konungens tal vid ankomsten med Ostindienfararen

Skeppen avseglade i början på året och den första etappen till Cadiz gick oftast den långa vägen norr om Skottland, då passagen genom Engelska kanalen ansågs alltför riskabel. Bildandet: År 1731 bildades Ostindiska kompaniet, då Sverige var ganska fattigt efter kriget. Man är inte säker på vem som ritade skeppet, det kan ha varit Thomas Rajalin Skeppets längd var 42 meter och bredden 11,5 meter. Götheborg hade plats för 30 kanoner och 120-140 man. Skeppet byggt på Clasons varv, 350 läster, 30 kanoner, 140 man. Gör 6 resor till Kanton, under andra resan angörs även Suratte. Källa: Kjellberg, Svenska ostindiska compagnierna, 1731-1813.

Historiesajtens faktasida om Ostindiska kompaniet. När det svenska ostindiska kompaniet bildades 1731 var det det sist grundade kompaniet i Europa. Här berättas om det Ostindiska kompaniets uppkomst, handel, varor, skepp, livet ombord m.m. Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) var ett svenskt handelskompani bildat 1731 som från Göteborg handlade med Östasien, framför allt med Kina.
Gs 2021

Här berättas om det Ostindiska kompaniets uppkomst, handel, varor, skepp, livet ombord m.m. Fram till bildandet av Ostindiska kompaniet 1602 hade Holland skickat 14 expeditioner med 65 fartyg, medan Portugal under den något längre perioden 1591–1601 skickat 59 fartyg. Inom kort var mer än hälften av de europeiska skepp som passerade Godahoppsudden holländska.

Staden Cadiz i södra Spanien, ur handskrift X 389. Inom ämnena "Handeln" och "Svenskars resor  Svenska Ostindiska Companiet Göteborg. Tjärdoftande upplevelseskepp i 1700-talsmiljö. I Göteborgs hamn ligger 1700-talsskeppet Ostindiefararen Götheborg.
Konvergent divergent rechner

skatter valutahandel
tc shell holder
online lok sewa form
gravmaskin arbete
pizza luleå utkörning
hotell august strindberg

Journal hållen på resan till Canton i China - Israel Reinius

Kompaniet skickade iväg skepp, främst till Kina. Skeppet byggt på Clasons varv, 350 läster, 30 kanoner, 140 man. Gör 6 resor till Kanton, under andra resan angörs även Suratte.


Straff trimmad moped
tull fran storbritannien

Svenska Ostindiska Compagniet SOIC Grilliana - En sida

Skeppet gör en grundstötning vid den. en ny seglats till Kina. Det står klart sedan Greencarrier AB köpt samtliga aktier i Svenska Ostindiska Companiet AB, där skeppet ingår. skepp - SAOB. 52 (1776; om avgifter som erlades till kronan av Ostindiska kompaniet vid fartygs återkomst från resa). (År 1640) betalades (i Kungsbacka)  Ny forskning visar hur te importerades till Sverige genom kompaniet för att som redovisar auktionsförsäljningen av den last som ostindiska skeppet Ett flertal försäljningsböcker från Svenska ostindiska kompaniet har  Frihetstiden hyllades handel och 1731 hade Ostindiska Companiet satts upp i detta år 1745, hade två av Companiets skepp förlist vid Shetlandsöarna, men  Huset blev uppfört 1762 av Det svenske Ostindiska kompaniet.

Ostindiska kompanier - fyrwiki

När den afrikanska kontinentens sydspets rundats sattes kursen mot nordost, söder om Madagaskar och rakt över till de indonesiska öarna. Kompaniet fick använda hur många skepp som det önskade, men de måste byggas och utrustas i Sverige. Skeppen skulle föra svensk flagg och ha svenska skeppshandlingar. Rätt att utfärda aktier för att finansiera expeditionerna. Det Nederländska Ostindiska Kompaniet grundas 1602.

2 sänktes helt säkert, Gustaf III och I skeppslistan hittar man Svenska Ostindiska Kompaniets samtliga fartyg mellan 1731-1813. Uppgifterna är hämtade från Sven T. Kjellbergs verk Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813 (1974) Nordiska museet – Ostindiska kompaniet Det svenska Ostindiska Kompaniet skickade sina skepp ut på Nordatlanten, runt Storbritannien, ner via Cadiz i Spanien, söderut längs Afrikas västkust till Godahoppsudden. När den afrikanska kontinentens sydspets rundats sattes kursen mot nordost, söder om Madagaskar och rakt över till … AKTIEBOLAGET SVENSKA OSTASIATISKA KOMPANIET Mycket av denna mystik härrör från det mycket framgångsrika Ostindiska Comagniet som drog hem avsevärda vinster till sina ägare, från det att det första skeppet FREDRIC REX SUECIE lämnade Göteborg 1731, 1. Ostindiska Kompaniet. 1731 grundades "Svenska Ostindiska Compagniet". Det var Sveriges första stora handelsföretag.